Tytuł
STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z materiałami z międzynarodowej konferencji KULTURA PODAJ DALEJ. Rozwój edukacji kulturalnej w woj. pomorskim oraz wnioskami, które przedstawiamy Państwu w nadziei, iż staną się one inspiracją do szerokiego działania na rzecz edukacji kulturalnej w naszym województwie.
 


Projekt otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.